දන්න කියන දෙයක් හැමෝටම දැනගන්න කියලා ලියන මේ බ්ලොග් පිටුවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආපු වෙලාවක කොමෙන්ට් එකක් දාන්නත්, පාඨකයෙක් විදියට ෆොලෝ කරන්නත් පුළුවන් නම් වටිනවා.

Sunday, November 11, 2012

නොවැම්බරයේ හොඳම ජංගම දුරකතන 10

පසුගිය මාස කිහිපය ජංගම දුරකතන ලෝකය ඉතාමත් ම සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවට භාජනය වූ වකවානුවක්. නවතම තාක්ෂණයෙන් හෙබි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන සහ ටැබ්ලට් මේ කාලයේ බෙහෙවින් ඉස්මතු වී පෙණින. ඊට අමතරව මේ සියළුම ජංගම දුරකතන නිෂ්පාදකයින් අතර පැවති තරඟය ද ඉතාමත් ම ඉහල තත්ත්වයක පැවතිණ. කෙසේ නමුත් අප මේ සූදානම් වන්නේ නොවැම්බරය වන විට හොඳ ම ජංගම දුරකතන 10 පිළිබඳව කෙටියෙන් සොයා බැලීමටයි. ඔබේ පහසුව උදෙසා ඒවායේ දෘඪාංග කෙසේ වේදැයි මගින් ඒවාට ලැබී ඇති ස්ථාන පිළිබඳවත් මෙයින් දැන ගන්නට ලැබෙනු ඇති.

10 වන ස්ථානය - Droid RAZR M

 • Dual Core 1.5GHz Snapdragon S4 ප්‍රොසෙසරය
 • පික්සල් විභේදනය 960 × 540 වූ ද, අඟලකට පික්සල් 256 ක් වූ ද අඟල් 4.3ක් වන Super AMOLED තිරය
 • WiFi b/g/n සබඳතාව
 • ගිගාබයිට් 8 ක ධාරිතාව සහ Micro SD සඳහා ඉඩ
 • ගිගාබයිට් 1 ක මතකය
 • මෙගා පික්සල් 8ක පසුපස කැමරාව සහ ඉදිරිපස කැමරාව
 • 2,000 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.0.4 සමග පැමිණි මෙයට Jelly Bean ලැබෙනු ඇත.

9 වන ස්ථානය - Motorola Photon Q

 • Dual Core 1.5GHz TI OMAP ප්‍රොසෙසරය
 • පික්සල් විභේදනය 960×540 වූ ද, අඟලකට පික්සල් 256 ක් වූ ද අඟල් 4.3ක් වන LCD තිරය
 • WiFi b/g/n සබඳතාව
 • ගිගාබයිට් 8 ක ධාරිතාව සහ Micro SD සඳහා ඉඩ
 • ගිගාබයිට් 1 ක මතකය
 • HD සහිත මෙගා පික්සල් 8ක පසුපස කැමරාව සහ ඉදිරිපස කැමරාව
 • 1,785 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.0.4 සමග පැමිණි මෙයට Jelly Bean ලැබෙනු ඇති බව සඳහන් කර ඇත.

8 වන ස්ථානය - HTC One X

 • Dual Core 1.5GHz Snapdragon S4 ප්‍රොසෙසරය
 • පික්සල් විභේදනය 1280×720 වන, අඟලකට පික්සල් 312 ක් වූ අඟල් 4.7 ක් වන, Super IPS තිරය
 • WiFi b/g/n සබඳතාව
 • ගිගාබයිට් 32 ධාරිතාව, Micro SD සම්බන්ධ කළ නොහැකිය
 • ගිගාබයිට් 1 ක මතකය
 • 1,800 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.0.4 සමග පැමිණි මෙයට Jelly Bean ලැබෙනු ඇත.

7 වන ස්ථානය - Sony Xperia TL

 • Dual Core 1.5GHz Snapdragon S4 Plus ප්‍රොසෙසරය
 • පික්සල් විභේදනය 1280×720 වන, අඟලකට පික්සල් 323 ක් වූ අඟල් 4.55 ක් වන, TFT LCD තිරය
 • WiFi b/g/n සබඳතාව
 • ගිගාබයිට් 16 හෝ 32 ක් වූ ධාරිතාව සහ Micro SD ඇතුලත් කිරීමේ පහසුකම
 • ගිගාබයිට් 1 ක මතකය
 • මෙගාපික්සල් 13 ක් වන පසුපස කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 1.3ක් වූ ඉදිරිපස කැමරාව
 • 1,850 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.0 සමග පැමිණි මෙයට Jelly Bean ලැබෙනු ඇත.

6 වන ස්ථානය - Motorola Droid RAZR HD / RAZR MAXX HD

 • Dual Core 1.4GHz Snapdragon S4 Plus ප්‍රොසෙසරය
 • පික්සල් විභේදනය 1280×720 වන, අඟලකට පික්සල් 312 ක් වූ අඟල් 4.7 ක් වන, Super AMOLED තිරය
 • WiFi b/g/n සම්බන්ධතාව
 • LE+EDR සහිත Bluetooth 4.0
 • ගිගාබයිට් 16 ක ධාරිතාව සහ Micro SD ඇතුලත් කිරීමේ පහසුකම
 • ගිගාබයිට් 1 ක මතකය
 • මෙගාපික්සල් 8 ක් වන පසුපස කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 1.3ක් වූ ඉදිරිපස කැමරාව
 • 2,530 mAh වන බැටරිය සහ MAXX HD හි 3,300 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.0 සමග පැමිණි මෙයට Jelly Bean ලැබෙනු ඇත.

5 වන ස්ථානය - HTC One X+

 • 1.7 GHz Quad Core NVIDIA Tegra 3 CPU ප්‍රොසෙසරය
 • පික්සල් විභේදනය 1280×720 වන, අඟලකට පික්සල් 312 ක් වූ අඟල් 4.7 ක් වන, Super LCD 2 තිරය
 • ගිගාබයිට් 1 ක මතකය
 • ගිගාබයිට් 64 ක ධාරිතාව සහ Micro SD සඳහා ඉඩක් නොමැත
 • අභ්‍යන්තර ස්පීකරය
 • මෙගාපික්සල් 8 ක් වන පසුපස කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 1.6ක් වූ ඉදිරිපස කැමරාව
 • WiFi, Bluetooth, NFC හැකියාව
 • 2,100 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.1 Jelly Bean මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ HTC Sense 4+ මුහුණත

4 වන ස්ථානය - LG Optimus G

 • පික්සල් විභේදනය 1280 x 768 වන, අඟලකට පික්සල් 320 ක් වූ අඟල් 4.7 ක් වන තිරය
 • Qualcomm Snapdragon S4 Pro ප්‍රොසෙසරය
 • මෙගාපික්සල් 8 ක් වන පසුපස කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 1.3ක් වූ ඉදිරිපස කැමරාව
 • ගිගාබයිට් 16 ක ධාරිතාව
 • ගිගාබයිට් 2 ක මතකය
 • WiFi 802.11 b/g/n සබඳතාව
 • NFC පහසුකම
 • 2,100 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.1 මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහිත වීම

3 වන ස්ථානය - Samsung Galaxy Note II

 • Quad Core 1.6 GHz Exunos 4412 ප්‍රොසෙසරය
 • පික්සල් විභේදනය 1280 x 720 වන, අඟලකට පික්සල් 265 ක් වූ අඟල් 5.5 ක් වන, Super AMOLED තිරය
 • ගිගාබයිට් 2 ක මතකය
 • ගිගාබයිට් 16 ක ධාරිතාව සහ Micro SD සඳහා ඉඩ
 • මෙගාපික්සල් 8 ක් වන පසුපස කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 1.9ක් වූ ඉදිරිපස කැමරාව
 • WiFi, Bluetooth, NFC හැකියාව
 • 3100 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.1 Jelly Bean මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහිත වීම

2 වන ස්ථානය - Samsung Galaxy SIII

 • පික්සල් විභේදනය 1280 x 720 වන, අඟලකට පික්සල් 306 ක් වූ අඟල් 4.8 ක් වන, Super AMOLED HD තිරය
 • ගිගාබයිට් 16, 32 සහ 64 ක ධාරිතාව සහ Micro SD සඳහා ඉඩ
 • ගිගාබයිට් 2 ක මතකය
 • මෙගාපික්සල් 8 ක් වන පසුපස කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 1.9ක් වූ ඉදිරිපස කැමරාව
 • 2,100 mAh වන බැටරිය
 • Android4.0 සමග පැමිණි අතර දැන් Jelly Bean ලැබෙමින් පවතී

1 වන ස්ථානය - Google Nexus 4

 • පික්සල් විභේදනය 1280 x 768 වන, අඟලකට පික්සල් 320 ක් වූ අඟල් 4.7 ක් වන තිරය
 • Quad Core Qualcomm Snapdragon S4 Pro ප්‍රොසෙසරය
 • මෙගාපික්සල් 8 ක් වන පසුපස කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 1.3ක් වූ ඉදිරිපස කැමරාව
 • ගිගාබයිට් 16 ක ධාරිතාව
 • ගිගාබයිට් 2 ක මතකය
 • WiFi 802.11 b/g/n සබඳතාව
 • NFC පහසුකම
 • 2,100 mAh වන බැටරිය
 • Android 4.2 Jelly Bean මෙහෙයුම් පද්ධතිය

0 comments:

Post a Comment